UPPDRAG: Skapa en kampanj för Tim Bergling Foundation som syftar till att uppmärksamma och minska stigmat kring psykisk ohälsa.
PROBLEM: Det bästa sättet att minska ett stigma är att prata om ämnet. Men just nu går det inflation i att "prata om att må dåligt". Ämnet blir dessutom lätt mörkt och tungt med den vinkeln.
INSIKT: Genom att vända på perspektivet och istället kommunicera vikten av att finnas där för någon som mår dåligt, kan vi minska stigmat utan att det blir för tungt eller känns gjort.
LÖSNING: Skapa en hyllningskampanj till alla de som funnits där genom att lyssna.
Berghs, Idé- & konceptutveckling 1.

Hemsida som samlar och berättar mer om initiativet.

Online videos med publika personer som tackar någon som funnits där genom att lyssna. Publiceras i profilernas egna sociala medier och som pre-rolls på Youtube.  

Podcast i kortare sommarpratsformat där publika personer berättar om deras upplevelser gällande psykisk ohälsa, samtidigt som de hyllar någon som lyssnat när det varit tungt. 

#tackförattdulyssnade för att samla folkets historier och tack.

Radiospot för att lyfta initiativet.

Kommunikation på platser som är naturliga för konversation (och således lyssning), till exempel på baksidan mjölkpaketet som ofta står framme vid frukosten.

Coffe table book som samlar tips på hur man är en bra lyssnare.

Copy: Smilla Luuk, Gustav Gabrils.
AD: Max Anderholm, Karolina Lundqvist. 

You may also like

Back to Top