UPPDRAG: Ta fram en SoMe-tonalitet för Raw Sushi & Grill och Raw Sushi & Bowl. 
Se till att de olika tonaliteterna speglar restaurangernas olikheter.
UPPDRAG: Skriv ett enkelt recept på ett engagerande sätt
UPPDRAG: SoMe-copy för Hemköp.
Back to Top